Svarog

Svarog är handhuggen i gotländsk furu (Tall). Skulpturen är huggen i färskt virke och behandlad med eld enligt japansk "Shou Sugi Ban" och därefter oljad. Svarog är ca 50 cm hög.

Svarog var i den slaviska mytologin smedernas gud, allfader och den himmelska eldens gud. Svarog har ibland avbildats med tre huvuden och kunde enligt sägnen förvandla sig till tjur, varg, häst och falk.

 

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG