Poseidon

Skulpturen är under produktion under 2022-2023.

Poseidon är huggs i färsk Ask. Trädet är fällt under vintern 2020/2021 i Ekeby på Gotland. Skulpturen är ca 2,2 meter hög.

Poseidon är huggen i ett stycke förutom armarna som dymlas fast. Armarna kommer från samma träd. Han kommer att hålla i en treudd i höger hand.

Poseidon är havets, källornas, flodernas och jordbävningarnas gud från den grekiska mytologi. Poseidon var son till Kronos och Rhea, äldre bror till himmelsguden Zeus och till dödsguden Hades, samt make till Amfitrite. Med Amfitrite hade han sonen Triton. Han delade herraväldet över världen med sina syskon. 

 

Status: Under produktion

 

IMG 20220916 171828
IMG 20220913 201020
IMG 20220315 175454
IMG 20220307 210939
IMG 20220302 133329
IMG 20220302 125131
IMG 20220214 201855
IMG 20220214 201855
IMG 20220214 201855
IMG 20220214 183628
IMG 20220214 183628
IMG 20220214 183628