Anubis

Anubis är huggen i rötad sälg och ihopsatt av delar av samma träd. Då Anubis är en dödsgud så passar det att en del av hans vänstra ansikte är förmultnad. Anubis är ca 2 meter hög.
Efterbehandling av Anubis skedde med eld enligt japansk "Shou Sugi Ban" och därefter oljad med linolja och tjära.

Anubis är en dödsgud från egyptisk mytologi och avbildas oftast med schakalhuvud och människokropp. Ibland är han gestaltad som en hel schakal, och återfinns i många egyptiska gravar.

Han var de dödas och deras gravars beskyddare, och har även titeln "han som är på balsameringsplatsen", vilket associerar honom med mumifieringsprocessen.

Han ledsagade de avlidna till Osiris domstol i Underjorden där han placerade deras hjärtan i den ena vågskålen av en balansvåg och en fjäder från rättvisans gudinna Ma'at på den andra. Var hjärtat tyngre än fjädern slukades det av det krokodilhövdade vidundret Ammat. Var hjärtat lätt som fjädern fick den döde träda in i efterlivet.

 

Status: Anubis blev klar under november 2019.

 

img
img
img
img
img
img
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG