Beowulf

Beowulf är huggen i björkträ i ett stycke och är ca 2 meter hög. Beowulf är behandlad med eld enligt gamal japansk tradition "Shou Sugi Ban"

Beowulf är hjälten i det äldsta av alla bevarade engelska dikter. Utöver att vara en episk krigare symboliserar Beowulf mycket mer. Han står för viktiga egenskaper såsom mod och tapperhet, som ger honom styrka och uppmuntra andra att strida för rättvisa. Dessutom representerar Beowulf ett ideal för godhet och ädelmod. Beowulf ger liv åt de gamla legenderna samtidigt som den demonstrerar hur man förhåller sig till det gudomliga, om det bara betraktas omvänt från våra moderna synvinklar.

Beowulf är det äldsta bevarade engelska diktverket och dateras tillbaka till 700-talet. Det var skrivet på en gammal form av forntida anglosaxiska, som sannolikt översattes från någon form av forntida nordisk poesi. Det mest trovärdiga datumet för upphovsrätten till Beowulf är mellan 725 och 750 e.Kr., men vissa delar kan ha skrivits mycket tidigare.

 

IMG 20221017 210206
IMG 20220913 201020
IMG 20220909 120311
IMG 20220815 133627
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221035
IMG 20220811 221034
IMG 20220811 221034
IMG 20220808 190207
IMG 20220808 190207
IMG 20220808 190207
IMG 20220808 190206
IMG 20220718 205056
IMG 20220710 110659
IMG 20220709 185955